Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Úrad vlády šetrí na energiách a spotrebe pohonných hmôt desaťtisíce eur

02.02.2015

Hospodárne a efektívne vynakladá úrad vlády  prostriedky za plyn, elektrickú energiu a pohonné hmoty nielen znížením ich spotreby, ale aj vďaka elektronickým aukciám, v rámci ktorých dohodol výhodné ceny a zľavy s dodávateľmi. Platby za rok 2014 za elektrickú energiu sú nižšie   o viac ako 135 000 eur -  a to pri veľmi podobnej spotrebe  ako v roku 2009,  kedy sa vyšplhali na viac ako 547 000  eur. Tohtoročné šetrenie  taktiež pripisujeme  výhodnej rámcovej dohode uzatvorenej 30. novembra 2012 medzi úradom vlády a víťazom elektronickej aukcie – ZSE Energia, a.s. .
 
Náklady na spotrebu elektrickej energie – ceny sú uvádzané s DPH
  2009 2010 2013 2014
Spolu    547 521,71 €  500 860,21 €     469 743,80 €    411 632,07 €
         
 
Spotreba elektrickej energie v kWh
  2009 2010 2013 2014
Spolu 2 978 357,58 2 956 803,27 2 947 300,00 2 910 885,00
 
Úrad vlády šetrí aj na nákladoch za spotrebu plynu – za rok 2014 boli platby nižšie o  takmer  20 000 eur ako v roku 2009, a o takmer 29 000 eur menej ako v roku 2010, kedy úrad vlády zaplatil 254 871,44 eur, resp. 263 572,27 eur. Rámcová  dohoda  o dodaní zemného plynu  bola podpísaná po nástupe Igora Federiča do funkcie vedúceho Úradu vlády SR dňa 20.12.2012 soSlovenským plynárenským priemyslom, a.s.  a spoločnosťou VEMEX ENERGO s.r.o.; táto zmluva sa každý rok otvára a koná sa elektronická aukcia medzi oboma dodávateľmi za príslušný kalendárny rok.
 
V minulom roku pokračoval aj trend poklesu spotreby pohonných hmôt, ktorý sa začal pred dvomi rokmi.  Za rok 2014 evidujeme nižšiu spotrebu PHL o takmer 40 000 litrov v porovnaní s rokom 2009, kedy úrad vlády spotreboval viac ako 136 000 litrov pohonných hmôt. 
Náklady na spotrebu PHL  
  2009 2010 2013 2014
Spolu    136 664,60 €   135 819,50 €     99 619,60 €    96 818,27 €
 
Aj v roku 2015 očakávame pokles spotreby - nielen z dôvodu vysúťaženia a uzatvorenia výhodnej Rámcovej dohody o bezhotovostnom nákupe pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet so Slovnaftom, a.s., ale aj z dôvodu trvalého zníženia vozového parku úradu vlády o 10 vozidiel z rozhodnutia vedúceho úradu vlády v novembri minulého roka.  Autá budú darované samosprávnym krajom, obciam, mestským častiam či neziskovým organizáciám, ktoré  takisto môžu ušetriť finančné prostriedky.
 
Úrad vlády SR
16948