Úrad vlády si pripomína 200.výročie narodenia Ľ.Štúra tematickou výstavou

21.10.2015

Od stredy, 21.10.2015 je na Úrade vlády Slovenskej republiky inštalovaná výstava pri príležitosti roka Ľudovíta Štúra a 200.výročia jeho narodenia: DIELO, POCTA A PORTRÉT, Ľudovít Štúr v slovenskom výtvarnom umení,  ktorá sa realizovala vďaka  v úzkej spolupráci s Maticou Slovenskou, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, Hlavým mestom SR Bratislavou a Klubom výtvarných umelcov a teoretikov. Záštitu nad výstavou prevzal predseda vlády SR Robert Fico: „ Moderné dejiny Slovákov začínajú touto osobnosťou a ťažko hľadať obetavejší vzácnejší dar.  Ľudovít Štúr nedovolil svojmu etniku zahynúť, ba vykonal všetko pre to, aby Európa a svet poznali hodnotový základ a identitu, teritórium a ambície národa prostých  a vzdelaných ľudí.“

Vo foyeri Novej budovy úradu vlády sú vystavené  diela významných slovenských maliarov, grafikov, sochárov, tvorcov mincí, známok a pamätných medailí, akými sú či boli Tibor Bártfay, Ján Kulich, Eva Trizuljaková, Jozef Bubák, Ernest Zmeták, Ladislav Snopek a mnohých ďalších.  Výstava potrvá do 4.novembra 2015, po tomto dátume sa premiestni do Výstavných priestorov Archa v Primaciálnom paláci v Bratislave, kde si ju návštevníci môžu pozrieť do 15.novembra.  Vyvrcholením spoločného pripomenutia si významného slovenského dejateľa bude slávnostné Matiné, ktoré sa uskutoční 28.októbra 2015 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave za účasti významných predstaviteľov kultúrneho a politického života na Slovensku.
 
Klub výtvarných umelcov a teoretikov
Úrad vlády SR
19173