Úrad vlády si pripomína Deň obetí holokaustu a rasového násilia

09.09.2014

Pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu a rasového násilia sa okrem predsedu vlády SR Roberta Fica  zúčastní pietnej spomienky a kladení vencov pri pomníku holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave o 15.30 hod. aj Mária Jedličková, poverená plnením úloh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny.

Úrad vlády a Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny vníma tento deň nielen ako pietnu spomienku a prejav úcty k obetiam holokaustu, ale aj ako povinnosť zintenzívniť zápas proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek formy útlaku a diskriminácie. V tejto súvislosti sa otvorene stavia proti prejavom antisemitizmu, pokusom o bagatelizáciu či otvorenú dezinterpretáciu tejto historickej tragédie, a zároveň odmieta ľahostajnosť a nevšímavosť voči všetkým prejavom  neznášanlivosti a intolerancie.

Vláda slovenského štátu 9. septembra 1941 vydala nariadenie č. 198/1941 Slov. z. o právnom postavení Židov, známe ako Židovský kódex. Tento deň si demokratická spoločnosť na Slovensku pripomína ako pamätný Deň obetí holokaustu a rasového násilia pripomínajúci súčasným generáciám tragédiu Židov v období nacistického a fašistického teroru.
 
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
15863