Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 1
Telefón: 02/ 209 25 111 Fax: 02/ 5249 7595
E-mail: info@vlada.gov.sk
Internetová stránka: http://www.vlada.gov.sk/