Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Úrad vlády SR bude školiť prijímateľov dotácií na šport

02.07.2019

Úrad vlády SR pred časom vyhodnotil výzvu v rámci svojho dotačného programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 s alokáciou viac ako 10 mil. eur   v štyroch podprogramoch: výstavba multifunkčných ihrísk, výstavba detských ihrísk, údržba ihrísk a štadiónov a nákup športovej výbavy: https://dotacie.vlada.gov.sk/2019/statistiky_verejne.php.  Čoskoro sa začne proces zazmluvňovania úspešných projektov.
Úrad vlády SR chce maximálne vyjsť v ústrety prijímateľom dotácií, a preto už v júli organizuje pre nich informačné semináre v týchto mestách a týchto termínoch:

Bratislava – ÚZ Bôrik
Banská Bystrica – ÚZ Bystrica
Košice – ÚZ Dom hostí
Cieľom seminárov je informovať úspešných žiadateľov o najčastejších pochybeniach spojených s realizáciou verejného obstarávania, ako aj o spôsobe predkladania podkladov potrebných pre vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019.

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
26756