Úrad vlády SR ocenil uznaním seniorku a dámu s veľkým „D“ Emíliu Michalíkovú

16.10.2013

          Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším boli v  utorok, 15.10.2013 v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca ocenení  piati seniori  v rámci mestského projektu Senior - Fest 2013.  Okrem štyroch laureátov, ktorí sa môžu odvčera  hrdiť titulom  Senior roka 2013, pamätnou plaketou hlavného mesta a pamätným listom,  získala uznanie od Úradu vlády SR pani Emília Michalíková. 
           Pani Michalíková zastupuje seniorov v Bratislavskej rade seniorov, poradnom orgáne primátora. Spolupracovníci o nej hovoria, že je to dáma s veľkým „D“, vždy ochotná pomôcť a poradiť. Uznanie  získala  za celoživotnú prácu pre obyvateľov Bratislavy, ale aj pôsobenie a aktivity v seniorských organizáciách a združeniach a odovzdal jej ho riaditeľ kancelárie vedúceho úradu vlády Juraj Kormuth.
            Spoločným menovateľom všetkých ocenených bola ich dlhoročná práca pre druhých. Vyznamenania dostali za aktívne angažovanie sa vo verejnom živote aj v dôchodkovom veku a za neutíchajúcu nezištnú pomoc druhým, či už seniorom - rovesníkom alebo mladšej generácii, ktorej odovzdávajú svoje celoživotné skúsenosti a vedomosti.
            Pre prítomných laureátov a hostí  pripravila kultúrny program pod názvom Kytica pozdravov už tradične mladá generácia, žiaci a pedagógovia bratislavských základných umeleckých škôl.
 
Úrad vlády SR

13139