Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Úrad vlády SR oficiálne začal proces verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach

13.05.2015

Dňa 12.05.2015 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie pod zn. 2015/S 091-163911 a dňa 13.05.2015 vo Vestníku verejného obstarávania pod zn. 10122-MSS publikované oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania k zákazke,predmetom ktorej  je Projektová dokumentácia, architektonické a súvisiace služby pre rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach. Súťažné podklady a ďalšie súvisiace informácie sú dostupné v profile verejného obstarávateľa - v elektronickom úložisku Úradu pre verejné obstarávanie na http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdetail/234/150346 .
 
Po vyhlásení verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu a po realizácii súťaže, výsledkom ktorej bude nový projekt rekonštrukcie Rusoviec, vyhlási Úrad  vlády SR ďalšie verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác, teda samotnú rekonštrukciu tejto národnej kultúrnej pamiatky. Rozhodnutím o vyhlásení dvoch verejných obstarávaní chce úrad vlády eliminovať prípadné riziká spojené s tak náročnou obnovou, ktorú si kaštieľ v Rusovciach vyžaduje, na najnižšiu možnú mieru. 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
 
17696