Úrad vlády SR pozýva verejnosť na verejné vypočutie kandidátov na predsedu protikorupčného úradu

23.10.2019

Túto stredu, 23. októbra 2019 sa od 8:30 hodiny v priestoroch ÚZ Hotel Bôrik v Bratislave opäť uskutoční verejné vypočutie kandidátov na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.  Ako sme verejnosť už informovali, záujem o tento post prejavilo 11 kandidátov, z ktorých 9 splnilo všetky podmienky výzvy.

Počas jedného dňa budú komisiou, ktorá pracuje v rovnakom zložení ako pri predchádzajúcej voľbe predsedu tohto úradu, vypočutí  všetci kandidáti.  Ich zoznam je zverejnený na webovom sídle Úradu vlády SR: https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/urad-na-ochranu-oznamovatelov/ .

Komisia bude v zmysle výzvy: https://www.vlada.gov.sk//vyzva-na-prihlasenie-zaujemcov-o-kandidaturu-na-predsedu-uradu-na-ochranu-oznamovatelov-protispolocenskej-cinnosti/ sledovať najmä schopnosť kandidáta obhájiť svoju koncepciu rozvoja úradu, posudzovať jeho pracovné skúsenosti najmä z hľadiska ich relevancií vo vzťahu k poslaniu úradu, ale aj manažérske či komunikačné schopnosti kandidáta. Komisia bude mať následne  15 dní na rozhodnutie, ktorých dvoch záujemcov odporučí vláde SR. Predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti schvaľuje parlament.

Úrad vlády SR pozýva na Bôrik širokú laickú aj odbornú verejnosť, zástupcov politických strán, ale v prvom rade poslancov NR SR na verejné vypočutie kandidátov, aby si mohli o nich urobiť relevantný obraz.  Úrad vlády SR pozval poslancov NR SR aj osobitne v liste adresovanom Kancelárii Národnej rady  Slovenskej republiky.
 
Verejné vypočutie bude môcť verejnosť sledovať aj naživo na FB stránke Úradu vlády Slovenskej republiky. Stream úrad vlády uvedie aj na svojom webovom sídle v stredu ráno pred začiatkom verejného vypočutia.

Kontakt pre médiá: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227

 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
27062