Úrad vlády SR prispeje vďaka koordinácii projektov k eliminácii domáceho násilia na Slovensku

14.04.2015

Na dnešnej otváracej konferencii pre projekt Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie, ktorého prijímateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ktorý je podporený z nórskych grantov, sa zúčastnil generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov ÚV SR Ján Krak spolu s ďalšími zástupcami úradu vlády.
 
Vo svojom vystúpení pripomenul úlohu úradu vlády ako správcu programu Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorého súčasťou je aj uvedený projekt. Na kompletný program je vyčlenená suma cca 10 miliónov eur, z toho podpora nórskych fondov predstavuje 8,5 mil. eur, zvyšok sú prostriedky štátneho rozpočtu SR. V rámci programu, ktorý spravuje úrad vlády už od roku 2011, ide o množstvo projektov, ktoré majú za cieľ vybudovať bezpečné ženské domovy, poradenské centrá, linky prvej pomoci a pod. 
 
Prvú výzvu na realizáciu projektov vyhlásil úrad vlády už  v roku 2013 a s pomocou príspevku 2 mil. eur z nórskych fondov sa podarilo vybudovať či v blízkej budúcnosti podarí dobudovať 4 bezpečné ženské domovy v Prešove, Nitre a dva v Bratislave, ako aj  6 nových poradenských centier. Koncom roka 2014 úrad vlády vyhlásil dve ďalšie výzvy, hodnotiaci proces 24 prijatých žiadostí prebieha. Je predpoklad, že koncom tohto resp. začiatkom budúceho mesiaca budú známe výsledky. Isté je, že sa vďaka ďalším projektom bude môcť  zriadiť až 82 rodinných miest, poskytnúť špeciálne poradenské služby cca  4000 klientkam a 1000 ďalším obetiam násilia iným ako ženám.
 
Dúfam, že sa nám podarí všetky projekty dotiahnuť do úspešného konca, a tým poskytovať koordinovanú a profesionálnu pomoc všetkým, ktorí to potrebujú v tak citlivej téme. Prajem aj aktuálnemu projektu Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie, ktorého úlohou je vytvoriť mulitinštitucionálny a koordinovaný prístup v tejto pomoci čo najširšej verejnosti, tiež úspešný priebeh a zavŕšenie,“ povedal Ján Krak na margo dnešnej otváracej konferencie, ktorá pokračuje svojím popoludňajším programom.
 
Úrad vlády SR
Sekcia bilaterálnych finančných nástrojov ÚV SR
 
17448