Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Úrad vlády SR spúšťa obľúbenú súťaž videospotov pre študentov stredných a vysokých škôl

30.06.2017

Cieľom súťaže Ako pomohli eurofondy môjmu  regiónu a mestu 2017  je zviditeľnenie finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v regiónoch či priamo v mieste bydliska, štúdiá a pod. prostredníctvom originálneho pohľadu študentov, podpora ich tvorivosti, talentu, ale aj prezentácia mesta či regiónu, z ktorého pochádzajú, kde bývajú a študujú. Účastníkmi súťaže môžu byť študenti stredných a vysokých  škôl na území Slovenskej republiky, a to  bez akéhokoľvek obmedzenia.
 
Súťaž je praktickou implementáciou kľúčových krokov Joint Action Plan -siedmych  spoločných komunikačných činností,  ktoré vzišli z aktivít eurokomisárky pre regionálnu politiku Coriny Creţu a eurokomisárky pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen, ktoré prezentovali dňa   25. apríla 2017 v Luxemburgu. Na organizovaní súťaže v členských štátoch EÚ spolupracuje aj Európska komisia a jej zastúpenia, preto aj všetci víťazi budú pozvaní prezentovať svoje videá na Európskom týždni regiónov a miest v Bruseli.
 
Účastníci súťaže môžu získať tieto ceny:
 
1.      miesto : HD kamera SON FDR AX 53
2.      miesto : EXT HDD 1TB Wireless + Powerbank Genius ECO-u540 5400mAh
3.      miesto : Tablet Lenovo TAB 2 A7-10 + USB Kingston 32 GB
Práce budú hodnotené odbornou komisiou, ktorá bude zložená so zástupcov Úradu vlády SR, Zastúpenia Európskej Komisie v SR a odborného garanta z oblasti audiovízie. Najlepšie  práce budú zverejnené na stránke http://www.partnerskadohoda.gov.sk/.
 
Odborná komisia hodnotí práce neverejne. Rozhoduje jednorazovo o udelení cien  podľa nasledovných hodnotiacich kritérií:
·                uchopenie témy
·                tvorivosť
·                originalita
·                spracovanie
·                inovatívnosť
 
Všetky príspevky  spolu s vyplneným formulárom musia byť odoslané na    adresu: Úrad vlády SR, odbor informovanosti a publicity, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, v termíne do 15. novembra 2017.Obálku je potrebné označiť heslom: Neotvárať - SúťažAko pomohli eurofondy môjmu  regiónu a mestu 2017.Určujúci termín odoslania je pečiatka pošty na obálke.Štatút súťaže je uverejnený na stránke: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/urad-vlady-sr-spusta-oblubenu-sutaz-videospotov-pre-studentov-strednych-a-vysokych-skol/
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.eufondy.gov.sk
22465