Úrad vlády SR víta vysoké hodnotenie INEKO svojich dvoch výberových konaní

13.08.2019

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy – INEKO koncom uplynulého týždňa zverejnilo výsledky svojho hodnotenia priebehu obsadzovania vrcholných pozícií v desiatich verejných inštitúciách počas rokov 2017 až 2019. Na prvých troch miestach sa umiestnili hneď dve výberové konania, ktoré organizoval Úrad vlády SR. Za vôbec najlepšie bolo ohodnotený spôsob výberu záujemcov na post predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktoré sa uskutočnilo v júni 2019, na treťom mieste to bolo výberové konanie na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie v roku 2017.
 
Matúš Šutaj Eštok, vedúci Úradu vlády SR pri tejto príležitosti uviedol, že je to pre úrad výborná správa: „Vnímam toto hodnotenie veľmi pozitívne vzhľadom na fakt, že už aj verejnosť dokázala oceniť našu snahu udávať trend v transparentnosti výberových konaní. V tomto, samozrejme, budeme pokračovať aj v iných oblastiach našej činnosti.“ 
 
Tatiana Janečková, generálna tajomníčka služobného úradu:  „Úrad vlády aj ako centrálny koordinačný orgán v oblasti strategického riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe, má snahu nastavovať a presadzovať novú politickú kultúru  aj v tom, ako obsadzovať  významné posty vo verejných funkciách.“
 
Obidve výberové konania boli prenášané aj naživo na webových sídlach, v agentúrach či televíziách. Aj touto cestou sa chce Úrad vlády SR poďakovať všetkým za spoluprácu.

26850