Úrad vlády SR vyhlásil výzvu na podporu rozvoja detského a mládežníckeho športu

31.03.2017

Dnes, v piatok 31.marca 2017 vyhlásil Úrad vlády SR  Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 a zverejnil ju na svojom webovom sídle.
 
Cieľom dotačného programu je podpora rozvoja športu, najmä projektov zameraných na výstavbu, údržbu a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a mantinelmi, na výstavbu detských ihrísk, výmeny umelého trávnika na už vybudovanom multifunkčnom ihrisku či nákupu športovej výbavy  - to všetko so zameraním predovšetkým na deti a mládež.
 
Objem disponibilných finančných prostriedkov pre program Podpora rozvoja športu na rok 2017 je
4 000 000 eur, pričom na výstavbu multifunkčných ihrísk je stanovená suma 2 100 000, detských ihrísk 1 200 000 eur, na výmeny umelého trávnika 300 000 eur a na nákup športovej výbavy 400 000 eur.  Výška podpory pre jeden projekt sa môže pohybovať od 500 do 40 000 eur.  
 
Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie sa nachádza sa na webovej stránke: www.vlada.gov.sk v časti Úrad vlády SR - Dotácie a na webovom sídle gestora, ktorým je splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport: www.sport.vlada.gov.sk.  Termín predkladania žiadostí je do 31. mája 2017.
 
Jednotlivé žiadosti vyhodnocuje komisia, ktorá posudzuje každú žiadosť jednotlivo a bez identifikácie žiadateľa formou bodového hodnotenia podľa  presne stanovených kritérií.  O odporučení či neodporučení  projektu na podporu rozhodujú jej členovia hlasovaním.
 
Podmienkou pre uzavretie zmluvy so žiadateľom je okrem iného aj absolvovanie seminára Zvyšovanie právneho povedomia v oblasti verejného obstarávania a prevencie korupcie. O termíne a mieste konania seminára bude každý žiadateľ vopred písomne informovaný.
 
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.sport.vlada.gov.sk
 
22081