Úrad vlády štartuje novú súťaž pre stredoškolákov a vysokoškolákov o pomoci eurofondov

14.03.2016

Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor informovanosti a publicity, v spolupráci so Zastúpením Európskej Komisie v SR  vyhlasuje súťaž s názvom Ako pomohli eurofondy môjmu mestu 2016. Súťaž je určená študentom stredných a vysokých škôl Slovenskej republiky a svojím obsahom je zameraná na už uskutočnenú pomoc z prostriedkov Európskej únie. Úlohou autorov teda bude  audiovizuálne spracovať finančnú pomoc zo štrukturálnych fondov Európskej únie v regiónoch.  Cieľom súťaže je aj podporiť tvorivosť a originalitu mladých ľudí, vytvoriť pre nich možnosť na prezentáciu svojich schopností, talentu, ale aj mesta či regiónu, z ktorého pochádzajú, kde bývajú, študujú a pod. 
 
Súťaží sa v dvoch kategóriách :
 
Kategória VIDEOSPOT
Počet prihlásených prác od jedného autora  je limitovaný na jeden originálny audiovizuálny spot alebo sériu spotov s jednotnou témou.
Rozsah zasielaných prác: maximálne 30 sekúnd alebo séria troch spotov.
 
Kategória VIDEOREPORTÁŽ
Počet prihlásených prác od jedného autora  je limitovaný na jednu originálnu audiovizuálnu reportáž.
Rozsah zasielaných prác: maximálne 90 sekúnd
 
Víťazi v obidvoch kategóriách budú ocenení HD kamerou,  vstupenkami na trojdňový festival NOVA ROCK 2016 v Rakúsku a vstupenkami  na festival POHODA 2016. Práce budú hodnotené odbornou komisiou po 31. máji 2016. Najlepšie  práce budú zverejnené na stránke http://www.partnerskadohoda.gov.sk/v termíne do  31. júna 2016.Všetky príspevky  spolu s vyplneným formulárom musia byť odoslané na adresu Úradu vlády Slovenskej republiky v termíne  do 31. mája 2016. Obálku je potrebné označiť heslom: Neotvárať - Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu  mestu 2016, kategória VIDEOSPOT alebo  kategória VIDEOREPORTÁŽ.
 
 
 
Úrad vlády SR – Odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
www.nsrr.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk
 
 
20259