Úrad vlády už poukázal na účty žiadateľov o dotácie na menšinovú kultúru viac ako 600 000 Eur

30.05.2014

Od konca marca Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad splnomocnenca vlády SR vyplácajú finančné prostriedky žiadateľom o  dotácie v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2014.  Kým v minulom roku nebola za rovnaké obdobie  vyplatená žiadateľom ani jedna zmluva,  tento rok bolo k dnešnému dňu na jednotlivé projekty vyplatených už  617 028 eur - v centrálnom registri je evidovaných  169 zmlúv na 231 projektov. Ďalších 83 zmlúv bolo doručených na  Úrad vlády SR, momentálne sú  v schvaľovacom procese.
Štát tak mohol podporiť  už aj niektoré veľké festivaly či tradičné podujatia  jednotlivých národnostných menšín: Rusínsky festival vo Svidníku, Chorvátsky deň v Chorvátskom Grobe, Jarovciach,Devínskej Novej Vsi a Čunove, multikultúrne podujatie Potykajme si s Poľskom -  Susedia, sériu výstav obrazov Fera Guldana Spišské exody predstavujúce deväť vĺn, v ktorých boli pôvodní obyvatelia Spiša -  či už Slováci, Nemci, Maďari alebo Židia - nedobrovoľne donútení opustiť svoj životný priestor, ako aj Literárno-hudobný večer pri príležitosti 200. výročia narodenia Tarasa Hryhorovyča Ševčenka, významného ukrajinského básnika, spisovateľa a maliara, ako aj ďalšie podujatia.
Proces podpisovania zmlúv a ich úhrada bude pokračovať aj naďalej a, za predpokladu flexibility a promptnosti aj na strane žiadateľov, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny má ambíciu vyplatiť prostriedky určené zo štátneho rozpočtu na dotačný program v roku 2014 v celkovej výške 3 829 250 € a pridelené  menšinám podľa exaktného vzorca schváleného minulý rok Výborom pre národnostné menšiny a etnické skupiny do koncaleta 2014.
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
15053