Úrad vlády už uzatvoril zmluvy vo výške viac ako 2 000 000 Eur na menšinovú kultúru

10.07.2015

Za prvý polrok Úrad vlády Slovenskej republiky zverejnil v Centrálnom registri zmlúv 363 zmlúv na 683 projektov v sume 2 250 438 Eur, čo predstavuje takmer dve tretiny z celkovej sumy 3 879 250 Eur, vyčlenenej na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2015. Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny uzatvárajú s úspešnými žiadateľmi zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín už od konca februára toho roku.
 
Aj vďaka podpore štátu sa mohlo uskutočniť niekoľko tradičných podujatí, ako napr. 12. Európske Rómske kováčske sympózium v  Dunajskej Lužnej, 11. ročník Dní českej kultúry v Svätom Antone, 6. ročník Súťaže Arnolda Ipolyiho v prednese ľudových rozprávok v maďarskom jazyku v Rožňave, ale aj mnohé ďalšie. S podporou Úradu vlády Slovenskej republiky sa v dňoch  14.-20. júla 2015 uskutoční tradičný mládežnícky festival Gombasecký letný tábor v Krásnohorskom Podhradí.

Zároveň pripomíname, že Úrad vlády Slovenskej republiky na návrh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky  pre národnostné menšiny ako gestora zverejnil dňa 15. júna 2015 II. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015. Termín predkladania žiadostí je do 17. augusta 2015.
 
Dodatočná výzva bola vyhlásená pre tie národnostné menšiny, ktoré nevyčerpali svoj pridelený disponibilný objem finančných prostriedkov na rok 2015, t. j. pre národnostnú menšinu českú v objeme 15 039 Eur, moravskú v objeme 11 000 Eur a rómsku v objeme 39 902 Eur.
 
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Úrad vlády SR
 
18257