Úrad vlády začína s vyplácaním dotácií o mesiac skôr ako v minulom roku

27.02.2015

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny začal s procesom uzatvárania zmlúv s úspešnými žiadateľmi. V centrálnom registri zmlúv sú odo dnes zverejnené prvé zmluvy, a tak prvé finančné prostriedky vo výške 28 706 € budú mať organizátori menšinových podujatí v najbližších dňoch na svojich účtoch. Je to takmer o mesiac skôr ako v minulom roku, kedy sa dotácie začali vyplácať koncom marca.  Finančné prostriedky sú bazálnou podmienkou podpory kultúry a jazyka národnostných menšín žijúcich v SR a žiadateľom umožňujú realizovať aktivity tak, aby sa ich kultúra mohla uchovávať a rozvíjať aj naďalej. Zrýchlený prístup úradu vlády k vyplácaniu finančných prostriedkov žiadateľom pomôže k stabilizácii a kvalitatívnemu rozvoju viacerých organizácií aj podujatí národnostných menšín v Slovenskej republike. Proces podpisovania zmlúv a ich úhrada bude pokračovať aj naďalej, pričom v záujme nastúpeného trendu chceme požiadať prijímateľov o promptnú spoluprácu so zamestnancami úradu splnomocnenca pri riešení administratívnych náležitostí pri uzatváraní zmlúv. 
 
 
V stredu 25. februára 2015  v popoludňajších hodinách ukončila svoje zasadnutie v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky ďalšia komisia  - pre rusínsku národnostnú menšinu, ktorá dva dni posudzovala 168 projektov na podporu kultúry, jazyka, tlače a iných aktivít tejto národnostnej menšiny na rok 2015. Komisia odporučila na schválenie 125 projektov v celkovej prerozdelenej sume 294 032  eur.
 
V prvý marcový týždeň od 2.3.2015 – 5.3.20115 zasadne komisia pre rómsku národnostnú menšinu, 5.3.2015 pre ukrajinskú a 6.3.2015 pre moravskú a poľskú národnostnú menšinu.
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Úrad vlády SR

17168