ÚSPEŠNÁ PREZENTÁCIA MENŠÍN NA DNI OTVORENÝCH DVERÍ

09.06.2014

Letáky, brožúry, knihy a vystúpenia súborov – tým všetkým sa predstavilo počas sobotňajšieho Dňa otvorených dverí  13 národnostných menšín, ktorých aktivity sú  podporované aj dotačným programom úradu vlády Kultúra národnostných menšín.  V špeciálnom stánku  s množstvom propagačných materiálov návštevníci oceňovali  najmä pre túto príležitosť spracované informačné brožúry, ktoré v spolupráci so zástupcami národnostných menšín pripravil Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.  V brožúre sa nachádzajú najdôležitejšie informácie o  histórii a kultúre všetkých trinástich národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Ďalšiapublikácia obsahuje zaujímavosti o národnostných menšinách „v kocke“ spolu s krátkym slovníkom základných slov a fráz vjazykoch národnostných menšín. Publikácie sú k dispozícii aj na webovom sídle www.narodnostnemensiny.gov.sk.
O stánok bol mimoriadny záujem aj preto, že informácie okrem zamestnankýň úradu splnomocnenca- predstaviteliek národnostných menšín - podávali  aj samotní zástupcovia národnostných menšín, a to najmä židovskej, rómskej, rusínskej, českej, chorvátskej, srbskej a ukrajinskej. V osobných rozhovoroch poskytli návštevníkom podujatia  veľa ďalších zaujímavých informácií a hodnotných publikácií.  Bohatosť tradícií  národnostných menšín prezentovali aj vystúpenia Tamburášskej skupiny "Čunovski bećari" z Čunova, folklórneho súboru Ruthenia, súboru Ohnivé srdcia" pri občianskom združení ZVONČEK, o.z. a Hudobno-dramatického súboru Tarasa Ševčenka.
Dňa otvorených dverí Úradu vlády Slovenskej republiky sa zúčastnila  splnomocnená ministerka Ankica Vlašić z Veľvyslanectva Chorvátskej republiky, ako aj hostiteľka, Mária Jedličková, poverená plnením úloh splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

ÚSPEŠNÁ PREZENTÁCIA MENŠÍN NA DNI OTVORENÝCH DVERÍ

Späť na fotogalériu
 

15158