Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Úspešná prezentácia programu zachovania kultúrneho dedičstva

15.11.2013

            Úrad vlády SR ako Správca programu SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva, podpora rozmanitosti v oblasti kultúry a umenia v rámci európskeho kultúrneho dedičstva financovaného z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a štátneho rozpočtu SR včera, 14. novembra 2013, zorganizoval v bratislavskej Redute otváraciu konferenciu pod názvom Znovuzrodené dedičstvo. Tento program prináša na Slovensko finančné prostriedky grantov EHP v objeme viac ako 12,5 mil. EUR. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 130 hostí, pričom sa tešila mimoriadnemu záujmu zo strany verejnosti.
Konferenciu slávnostne otvorila Jej Excelencia, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku Inga Magistad, štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Ivan Sečík a generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR Ján Krak. Na konferencii sa zúčastnil aj Anders Erdal, predseda Výboru pre finančný mechanizmus EHP z Nórskeho kráľovstva, Jeho Excelencia František Kašický, veľvyslanec SR v Nórsku a ďalší významní slovenskí aj zahraniční hostia.
Po úvodných príhovoroch odznela prezentácia samotného programu zachovania kultúrneho dedičstva. Záujem vyvolal aj  projekt rekonštrukcie čeľadníka a revitalizácie historického parku kaštieľa v Rusovciach. Prvý blok konferencie bol ukončený prezentáciou projektu Pro Monumenta – prevencia údržbou Pamiatkovým úradom SR.
Druhý blok konferencie bol venovaný pripravovaným výzvam na predkladanie projektov. Súčasťou bloku bola aj zaujímavá diskusia s budúcimi žiadateľmi o projekty v oblasti zachovania kultúrneho dedičstva. Súčasťou programu konferencie Znovuzrodené dedičstvo bola aj prezentácia a ukážka praktickej tvorby Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v oblasti súčasného umenia.
Konferencia bola ukončená pozvaním účastníkov Jej Excelenciou, veľvyslankyňou Nórskeho kráľovstva na Slovensku Ingou Magistad na slávnostné otvorenie výstavy Znovuzrodené dedičstvo (kultúrne pamiatky na Slovensku obnovené vďaka podpore z grantov EHP a Nórska v uplynulom programovom období 2004 – 2009). Samotná výstava bude prístupná  vo Filharmonickom klube Slovenskej filharmónie v bratislavskej Redute až do 31.decembra 2013, neskôr bude predstavená v ďalších slovenských mestách.
Úrad vlády SR

Úspešná prezentácia programu zachovania kultúrneho dedičstva

Späť na fotogalériu
 

13485