Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

ÚSTAV PAMÄTI NÁRODA

Námestie SNP 28, P.O.Box 239, 810 00 Bratislava 1
Telefón: 02 / 593 003 11 Fax: 02/ 593 003 91
E-mail: info@upn.gov.sk
Internetová stránka: http://www.upn.gov.sk/