Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Hlavná 110, Košice 042 65
Telefón: 055 / 7207211 055 / 6227633
E-mail: info@concourt.sk
Internetová stránka: https://www.ustavnysud.sk