Už v piatok všetky informácie o grantoch EÚ – tento raz v Košiciach

06.06.2019

Úrad vlády SR,spolu s ďalšími partnermi, poskytne už v piatok, 7.júna 2019 od 8:30 hodiny v Košiciach, v budove Slovenskej technickej univerzity na ul. Letná 9, Košice (poslucháreň P27 na prízemí B-traktu budovy TUKE),  na podujatíGRANTY PRE SAMOSPRÁVU na jednom mieste a v jednom časevšetky relevantné informácie o aktuálnych výzvach a všetkých  aktuálnych možnostiach čerpania finančných prostriedkov v rámci európskych komunitárnych programov, programovúzemnej spolupráce EÚ či GrantovEHP a Nórska.
 
V poradí o  3. podujatie  tohto typu, určené pre zástupcov samosprávy, ale tiež výskumnej či akademickej sféry, verejného a neziskového sektora, podnikateľov a pod., je opäť veľký záujem. Účastníkom podujatia budú zástupcami relevantných inštitúcií ponúknuté informácie o  programoch ako Granty EHP a Nórska, INTERREG - programy nadnárodnej spolupráce Central EuropeDunajský nadnárodný program, INTERREG – programy cezhraničnej spolupráceV-A SK-HU a ENI HU-SK-RO-UA,  program ERASMUS+, Európa pre občanov, Medzinárodný Vyšehrádsky fond a INTERACT III.
V rámci programu budú predstavené úspešné projekty ako príklady dobrej praxe a ako možnosť zdieľať skúsenosti tých, čo projekty realizovali,  s potenciálnymi záujemcami  o realizáciu projektov.  V rámci Dunajského nadnárodného programu či programu Stredná Európa predstavíme projekty: INSiGHTS, EcoVeloTour a Enter- transfer.  Viac informácií o projektoch na webových sídlach: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/insights; http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ecovelotour; https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ENTER-transfer.html; https://www.vlada.gov.sk//rodinne-firmy-a-nastupnictvo-v-nich-v-centre-zaujmu-medzinarodneho-projektu-enter-transfer/;
 
Ďalšie projekty ako inšpirácia pre účastníkov podujatia budú spolu s aktuálnymi výzvami predstavené aj v ostatných  prezentujúcich programoch, napr. projekty neziskovej organizácie Perly Gotickej Cesty: http://perlygotickejcestyno.sk/.
 
Združenie miest a obcí Slovenska ako spoluorganizátor podujatia predstaví tiež výsledky prieskumu zameraného na cezhraničný potenciál samospráva projekt: Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier: https://www.trstena.sk/historicko-kulturno-prirodna-cesta-okolo-tatier-i-etapa.html; https://www.youtube.com/watch?v=0SKivCU578E.

Popoludní bude priestor na individuálne a konkrétne otázky či diskusie záujemcov o ten ktorý predstavený program.
 
Vstup médií na podujatie s platnou akreditáciou na Úrade vlády SR je voľný.

Kontakt:Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.centraleurope.vlada.gov.sk
www.danube.vlada.gov.sk
26678