Už viac ako 2 000 000 eur vyplatených úradom vlády na menšinovú kultúru

07.08.2014

K dnešnému dňu Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny vyplatil už  2 021 100 eur pre 416 žiadateľov na 745 projektov dotačného programu Kultúra národnostných menšín 2014,  čo presahuje polovicu alokovaných finančných prostriedkov určených pre I. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie. V súčasnosti je ďalších 110 zmlúv na 299 projektov v procese predbežnej finančnej kontroly, čo znamená, že finančné prostriedky na projekty budú vyplatené  v najbližšom období.
 
Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny vypláca dotácie žiadateľom už od konca marca. Proces podpisovania zmlúv a ich úhrada úradom vlády pokračuje nepretržite  - za predpokladu flexibility a promptnosti aj na strane žiadateľov. V tejto súvislosti konštatujeme, že na Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny doteraz stále nebolo doručených 66 zmlúv od žiadateľov na 202 projektov.
 
Zároveň pripomíname, že Úrad vlády Slovenskej republiky na návrh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky  pre národnostné menšiny ako gestora zverejnil dňa 18. júna 2014 II. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2014.
Termín predkladania žiadostí je do 19. augusta 2014.
 
Vďaka dynamickosti vyplácania  mohli prijímatelia usporiadať množstvo podujatí, festivalov, zabezpečiť vydávanie publikácií, zbierok a pod.  Jedným z takýchto podujatí     je     Menšinové    kultúrne  leto 2014, v rámci  ktorého  až do nedele 10. augusta 2014  vždy o 18.00 h vystupujú na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave súbory rusínskej, maďarskej, rómskej, židovskej, nemeckej a chorvátskej národnosti.  Podujatie realizuje občianske združenie In Minorita,   záštitu nad ním prevzala Mária Jedličková, poverená plnením úloh splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, ktorá sa vystúpení aj osobne zúčastňuje.  Kompletný program si môžete pozrieť na http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/v-centre-bratislavy-predstavia-svoju-kulturu-mensiny-zijuce-v-sr/.
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
www.narodnostnemensiny.gov.sk
 
Úrad vlády Slovenskej republiky
www.vlada.gov.sk
 
15573