Už zajtra štartuje RoadTrip SK 2019 Úradu vlády SR

16.09.2019

Úrad vlády SR ako realizátor komunikačných a informačných aktivít o čerpaní štrukturálnych fondov pripravil na jeseň zaujímavú súťaž pre študentov tretích ročníkov stredných škôl pod názvom RoadTrip SK 2019.

Jej cieľom je priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v navštívenom regióne. 

RoadTrip SK2019 sa uskutoční v termínoch výjazdových rokovaní vlády Slovenskej republiky v 11 školách:  vo Svidníku na Strednej zdravotníckej škole milosrdného Samaritána (17.9.2019 od 8:50 hodiny), na Gymnáziu v  Giraltovciach (17.9.2019 od 13:00 hodiny), na Gymnáziu v Krompachoch (18.9.2019 od 8:50 hodiny), na  Gymnáziu Javorova v Spišskej  Novej Vsi (18.9.2019 od 13:00 hodiny),  na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Sobranciach (22.10.2019 od 8:00 hodiny), v Kežmarku (23.10.2019)  na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava (od 8:50 hodiny) a Strednej umeleckej škole (od 13:00 hodiny), ďalej v Rožňave (13.11.2019) na Obchodnej akadémii (od 8:50 hodiny) a  na Strednej zdravotníckej  škole v Rožňave (od 12:45 hodiny )a vo Veľkom Krtíši (14.11.209), a to na Strednej odborná škole (od 8:50 hodiny) a Gymnáziu Augusta Horislava Škultétyho (od 13:00 hodiny).  

Účasť na podujatí prisľúbila aj hviezda predchádzajúcej reklamnej kampane  Eugen, propagujúcej úžitok eurofondov pre Slovensko, herec Matúš Kvietik.

Prezentácia lektora Úradu vlády SR bude  najmä o príkladoch dobrej praxe - čo konkrétne priniesli eurofondy pre mesto a jeho okolie.   Počas prednášky sa študenti budú mať možnosť oboznámiť s princípmi čerpania fondov, ako aj s konkrétnymi informáciami o úspechoch operačných programov na Slovensku.

Súčasťou stretnutí so študentmi v regiónoch Slovenska bude aj súťaž  pozostávajúca z  krátkeho vedomostného testu.  A jej víťazov odmeníme .

Už zajtra sa vidíme vo Svidníku  a Giraltovciach! 
26943