Uznesenia BR SR

 • 12.12.2011 - Uznesenie č. 285
  z 22. novembra 2011 k Návrhu zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2012 {eval1}
 • 12.12.2011 - Uznesenie č. 284
  z 22. novembra 2011 k Správe z „kontroly efektívnosti použitia účelových prostriedkov štátneho rozpočtu na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie vo vybraných ústredných orgánoch štátnej správy SR a v nimi určených subjektoch hospodárskej mobilizácie“ {eval1}
 • 12.12.2011 - Uznesenie č. 283
  z 22. novembra 2011 k informácii ministra zdravotníctva o situácii v zdravotníctve a možných dopadoch hromadného odchodu lekárov k 1. decembru 2011 a návrh jej riešenia {eval1}
 • 12.12.2011 - Uznesenie č. 282
  z 22. novembra 2011 k Zámer vybudovať Národné bezpečnostné analytické centrum (NBAC) - prezentácia {eval1}
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8772