Uznesenia BR SR

 • 22.12.2014 - Uznesenie č. 405
  z 10. decembra 2014 k materiálu Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku na rok 2015 {eval1}
 • 08.12.2014 - Uznesenie č. 404
  z 26. novembra 2014 k návrhu riešenia zabezpečenia obnovy a prevádzky rádiolokačnej techniky Vzdušných síl OS SR {eval1}
 • 08.12.2014 - Uznesenie č. 403
  z 26. novembra 2014 k materiálu Plán práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2015 {eval1}
 • 08.12.2014 - Uznesenie č. 402
  z 26. novembra 2014 k návrhu medzirezortného programu 06 E - Podpora obrany štátu na roky 2015 až 2020 {eval1}
 • 08.12.2014 - Uznesenie č. 401
  z 26. novembra 2014 k materiálu Návrh na zrušenie úlohy č. 4 z mesiaca máj Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2014 a úlohy č. 5 z mesiaca júl Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2014 {eval1}
 • 08.12.2014 - Uznesenie č. 400
  z 26. novembra 2014 k návrhu Správy o plnení opatrení vyplývajúcich z 3. aktualizovaného znenia Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky za obdobie od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 a 4. aktualizovanému zneniu Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky {eval1}
 • 08.12.2014 - Uznesenie č. 399
  z 26. novembra 2014 k návrhu Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2015 {eval1}
 • 08.12.2014 - Uznesenie č. 398
  z 26. novembra 2014 k Informácii o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov {eval1}
 • 26.11.2014 - Uznesenie č. 397
  z 5. novembra 2014 k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti dlhodobých dodávok ropy z Ruskej federácie do Slovenskej republiky a tranzitu ruskej ropy cez územie Slovenskej republiky {eval1}
 • 04.11.2014 - Uznesenie č. 396
  z 22. októbra 2014 k návrhu na obstaranie taktických dopravných lietadiel C-27 J Spartan {eval1}
 • 04.11.2014 - Uznesenie č. 395
  z 22. októbra 2014 k návrhu na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci september z Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2014 a úlohy č. 3 v mesiaci október z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2014 {eval1}
 • 04.11.2014 - Uznesenie č. 394
  z 22. októbra 2014 návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o spolupráci v oblasti obrany {eval1}
 • 14.10.2014 - Uznesenie č. 393
  z 1. októbra 2014 k návrhu Spoločné vyhlásenie o princípoch uplatňovaných v spolupráci pri činnostiach súvisiacich so SIGINT-om {eval1}
 • 14.10.2014 - Uznesenie č. 392
  z 1. októbra 2014 k návrhu Príprava Slovenskej republiky na plnenie úloh v oblasti kybernetickej obrany vyplývajúcich z cieľov spôsobilostí Slovenskej republiky {eval1}
 • 14.10.2014 - Uznesenie č. 391
  z 1. októbra 2014 k Aktualizácii hodnotenia bezpečnostnej situácie a informácia o stave realizácie opatrení vyplývajúcich z materiálu Hodnotenie bezpečnostnej situácie {eval1}
 • 14.10.2014 - Uznesenie č. 390
  z 1. októbra 2014 k materiálu Hodnotenie rizík pre kritickú infraštruktúru v Slovenskej republike v súvislosti s vývojom na Ukrajine {eval1}
 • 14.10.2014 - Uznesenie č. 389
  z 1. októbra 2014 ku Komplexnému hodnoteniu obrany Slovenskej republiky za rok 2013 {eval1}
 • 14.10.2014 - Uznesenie č. 388
  z 1. októbra 2014 k Návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu výboru Bezpečnostnej rady SR {eval1}
 • 14.10.2014 - Uznesenie č. 387
  z 1. októbra 2014 k Informácii o vykonaní cvičenia kybernetickej obrany NATO Cyber Coalition 13 {eval1}
 • 14.10.2014 - Uznesenie č. 386
  z 1. októbra 2014 k Návrhu tvorby pohotovostných zásob na roky 2015 - 2016 {eval1}
8772