Uznesenia BR SR

 • 27.02.2014 - Uznesenie č. 365
  z 21. februára 2014 k aktuálnej situácii na Ukrajine {eval1}
 • 29.01.2014 - Uznesenie č. 364
  z 15. januára 2014 k návrhu na vymenovanie člena výboru Bezpečnostnej rady SR {eval1}
 • 29.01.2014 - Uznesenie č. 363
  z 15. januára 2014 k Vyhodnoteniu plnenia úloh zo smernice pre civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike v roku 2012 {eval1}
 • 29.01.2014 - Uznesenie č. 362
  z 15. januára 2014 ku Koncepcii komplexného civilno-vojenského pôsobenia SR v medzinárodnom krízovom manažmente {eval1}
 • 29.01.2014 - Uznesenie č. 361
  z 15. januára 2014 k návrhu akčného plánu realizácie záväzkov SR vyplývajúcich z Dohovoru o kazetovej munícii {eval1}
 • 29.01.2014 - Uznesenie č. 360
  z 15. januára 2014 návrhu Správy o plnení opatrení vyplývajúcich z 2. aktualizovaného znenia Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky za obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 a 3. aktualizovanému zneniu Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky {eval1}
 • 29.01.2014 - Uznesenie č. 359
  z 15. januára 2014 k návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2014 {eval1}
 • 14.01.2014 - Uznesenie č. 358
  z decembra 2013 k návrhu Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2014 {eval1}
 • 14.01.2014 - Uznesenie č. 357
  z decembra 2013 k návrhu Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku na rok 2014 {eval1}
 • 14.01.2014 - Uznesenie č. 356
  z decembra 2013 k návrhu Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie na rok 2014 {eval1}
 • 14.01.2014 - Uznesenie č. 355
  z decembra 2013 k návrhu Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie na rok 2014 {eval1}
 • 17.12.2013 - Uznesenie č. 354
  z 27. novembra 2013 k Návrhu – Vykonanie spravodajskej činnosti (stupeň utajenia – TAJNÉ) {eval1}
 • 17.12.2013 - Uznesenie č. 353
  z 27. novembra 2013 k Návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia {eval1}
 • 17.12.2013 - Uznesenie č. 352
  z 27. novembra 2013 k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady SR {eval1}
 • 17.12.2013 - Uznesenie č. 351
  z 27. novembra 2013 k informácii o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov v roku 2013 {eval1}
 • 17.12.2013 - Uznesenie č. 350
  z 27. novembra 2013 k návrhu Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2014 {eval1}
 • 17.12.2013 - Uznesenie č. 349
  z 27. novembra 2013 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov {eval1}
 • 17.12.2013 - Uznesenie č. 348
  z 27. novembra 2013 k návrhu medzirezortného programu 06 E - Podpora obrany štátu na roky 2014 až 2019 {eval1}
 • 17.12.2013 - Uznesenie č. 347
  z 27. novembra 2013 k materiálu Plán práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2014 {eval1}
 • 05.11.2013 - Uznesenie č. 346
  z 23. októbra 2013 ku Komplexnému hodnoteniu obrany Slovenskej republiky za rok 2012 (stupeň utajenia – VYHRADENÉ) {eval1}
8772