Uznesenia BR SR

 • 15.02.2013 - Uznesenie č. 325
  z 11. februára 2013 k Návrhu na rozšírenie mandátu ozbrojených síl Slovenskej republiky v pozorovateľskej misii UNTSO na Blízkom východe {eval1}
 • 21.12.2012 - Uznesenie č. 324
  z 12. decembra 2012 k Návrhu celkových početných stavov Vojenského spravodajstva a Štatútu Vojenského spravodajstva – DÔVERNÉ {eval1}
 • 21.12.2012 - Uznesenie č. 323
  z 12. decembra 2012 k Návrhu štatútu Národného bezpečnostného analytického centra - NBAC – VYHRADENÉ {eval1}
 • 21.12.2012 - Uznesenie č. 322
  z 12. decembra 2012 k Návrhu Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2013 {eval1}
 • 21.12.2012 - Uznesenie č. 321
  z 12. decembra 2012 k Návrhu Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie na rok 2013 {eval1}
 • 21.12.2012 - Uznesenie č. 320
  z 12. decembra 2012 k Návrhu Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie na rok 2013 {eval1}
 • 21.12.2012 - Uznesenie č. 319
  z 12. decembra 2012 k Návrhu Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku na rok 2013 {eval1}
 • 21.12.2012 - Uznesenie č. 318
  z 12. decembra 2012 k Návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedov a členov výborov Bezpečnostnej rady SR {eval1}
 • 21.12.2012 - Uznesenie č. 317
  z 12. decembra 2012 k Návrhu plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2013 {eval1}
 • 21.12.2012 - Uznesenie č. 316
  z 12. decembra 2012 k Návrhu zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2013 {eval1}
 • 21.12.2012 - Uznesenie č. 315
  z 12. decembra 2012 k Informácii o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov {eval1}
 • 21.12.2012 - Uznesenie č. 314
  z 12. decembra 2012 k Návrhu medzirezortného programu 06E - Podpora obrany štátu na roky 2013 až 2018 {eval1}
 • 21.12.2012 - Uznesenie č. 313
  z 12. decembra 2012 k Aktualizovanej Koncepcii vyrozumenia a varovania obyvateľstva v Slovenskej republike do roku 2013 {eval1}
 • 25.10.2012 - Uznesenie č. 312
  z 10. októbra 2012 k návrhu tvorby pohotovostných zásob na roky 2013-2014 {eval1}
 • 25.10.2012 - Uznesenie č. 311
  z 10. októbra 2012 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňujú niektoré zákon {eval1}
 • 25.10.2012 - Uznesenie č. 310
  z 10. októbra 2012 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov {eval1}
 • 25.10.2012 - Uznesenie č. 309
  z 10. októbra 2012 k návrhu „Komplexného civilno-vojenského pôsobenia Slovenskej republiky v medzinárodnom krízovom manažmente“ {eval1}
 • 17.09.2012 - Uznesenie č. 308
  z 5. septembra 2012 ku návrhu na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady SR {eval1}
 • 17.09.2012 - Uznesenie č. 307
  z 5. septembra 2012 k návrhu zabezpečenia lôžok pre plnenie úloh hospodárskej mobilizácie {eval1}
 • 17.09.2012 - Uznesenie č. 306
  z 5. septembra 2012 k návrhu na zrušenie obmedzených vzdušných priestorov R51 a R52 rozširujúcich ochranné priestory jadrových elektrární Mochovce a Jaslovské Bohunice {eval1}
8772