Uznesenia BR SR

 • 17.09.2012 - Uznesenie č. 305
  z 5. septembra 2012 ku správe o príprave cvičenia simulovanej havárie jadrového zariadenia v Slovenskej republike na národnej úrovni {eval1}
 • 25.07.2012 - Uznesenie č. 304
  z 18. júla 2012 k návrhu na ukončenie pôsobenia a vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF a na zmenu mandátu príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky v tejto vojenskej operácii {eval1}
 • 21.06.2012 - Uznesenie č. 303
  z 13. júna 2012 k návrhu aktualizácie zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov pre obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany {eval1}
 • 21.06.2012 - Uznesenie č. 302
  z 13. júna 2012 k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady SR {eval1}
 • 21.06.2012 - Uznesenie č. 301
  z 13. júna 2012 k informácii Správa o stave realizácie Koncepcie vyrozumenia a varovania obyvateľstva v Slovenskej republike do roku 2013 {eval1}
 • 21.06.2012 - Uznesenie č. 300
  z 13. júna 2012 k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov {eval1}
 • 21.06.2012 - Uznesenie č. 299
  z 13. júna 2012 ku komplexnému hodnoteniu obrany Slovenskej republiky za rok 2011 {eval1}
 • 21.06.2012 - Uznesenie č. 298
  z 13. júna 2012 k správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2011 {eval1}
 • 26.01.2012 - Uznesenie č. 297
  z 23. januára 2012 k návrhu Plánu práce výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2012 {eval1}
 • 26.01.2012 - Uznesenie č. 296
  z 23. januára 2012 k návrhu Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie na rok 2012 {eval1}
 • 26.01.2012 - Uznesenie č. 295
  z 23. januára 2012 k návrhu Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre obranné plánovanie na rok 2012 {eval1}
 • 26.01.2012 - Uznesenie č. 294
  z 23. januára 2012 k návrhu Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre zahraničnú politiku na rok 2012 {eval1}
 • 12.12.2011 - Uznesenie č. 293
  z 22. novembra 2011 k návrhu zoznamu prvkov kritickej infraštruktúry a ich zaradenie do sektorov kritickej infraštruktúry {eval1}
 • 12.12.2011 - Uznesenie č. 292
  z 22. novembra 2011 k Informácii o výsledku inšpekcie NATO k ochrane utajovaných skutočností NATO v Slovenskej republike a mimoriadneho rokovania bezpečnostného výboru NATO v Bratislave {eval1}
 • 12.12.2011 - Uznesenie č. 291
  z 22. novembra 2011 k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady SR {eval1}
 • 12.12.2011 - Uznesenie č. 290
  z 22. novembra 2011 k návrhu plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2012 {eval1}
 • 12.12.2011 - Uznesenie č. 289
  z 22. novembra 2011 k Informácii o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov {eval1}
 • 12.12.2011 - Uznesenie č. 288
  z 22. novembra 2011 k Informácii o priebežnom doplňovaní položiek pohotovostných zásob štátu {eval1}
 • 12.12.2011 - Uznesenie č. 287
  z 22. novembra 2011 k Informácii o plnení úloh Koncepcie organizácie a rozvoja civilnej ochrany do roku 2015 {eval1}
 • 12.12.2011 - Uznesenie č. 286
  z 22. novembra 2011 k Medzirezortnému programu 06E - Podpora obrany na roky 2012 až 2017 {eval1}
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>
8772