UZNESENIE VLÁDY SR 456/1999

k návrhu na zmenu štatútov kúpeľných miest Bardejov, Dudince, Korytnica, Kunerad, Kováčová, Liptovský Ján, Lučivná, Lúčky, Nimnica, Piešťany, Rajecké Teplice, Sklené Teplice, Sliač, Smrdáky, Štós, Trenčianske Teplice, Turčianske Teplice, Vyšné Ružbachy, Vysoké Tatry

Číslo uznesenia: 456
Zo dňa.........: 2. 6. 1999
Číslo materiálu: 2322/1999
Predkladá......: minister zdravotníctva
Podnet.........: Plán práce vlády SR na rok 1998


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na zmenu štatútov kúpeľných miest Bardejov, Dudince, Korytnica, Kunerad, Kováčová, Liptovský Ján, Lučivná, Lúčky, Nimnica, Piešťany, Rajecké Teplice, Sklené Teplice, Sliač, Smrdáky, Štós, Trenčianske Teplice, Turčianske Teplice, Vyšné Ružbachy, Vysoké Tatry;

B. ukladá

ministrovi zdravotníctva

1...
zabezpečiť uverejnenie zmeny štatútov kúpeľných miest vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR
Termin: do 1. júla 1999.

Vykoná

minister zdravotníctva