Zoznam uznesení zo dňa 5. 9. 1999

0754_1999
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 535 z 23. 6. 1999 k návrhu na vyslanie ženijnej jednotky Armády SR do medzinárodných mierových síl KFOR na území Kosova