Zoznam uznesení zo dňa 13. 9. 1999

0776_1999
k Správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 1999
0777_1999
k Správe o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 1999
0778_1999
k Správe o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike 1999
0779_1999
k návrhu opatrení k Správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 1999, Správe o lesnom hospodárstve v SR 1999 a Správe o vodnom hospodárstve v SR 1999