Zoznam uznesení zo dňa 27 .9. 1999

0820_1999
k stanovisku vlády Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Ľudovítovi Černákovi, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva SR (tlač 357)
0821_1999
k stratégii vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny a súboru opatrení na jej realizáciu - I. etapa