Zoznam uznesení zo dňa 27. 10. 1999

0923_1999
k návrhu Integrovaného plánu regionálneho a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky časť 1 - Národná rozvojová stratégia
0924_1999
k správe o Pravidelnej správe Európskej komisie o pokroku dosiahnutom SR v príprave na vstup do EÚ
0925_1999
k stanovisku vlády SR k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery členke vlády SR Brigite Schmögnerovej, poverenej riadením Ministerstva financií SR (tlač 407)
0926_1999
k návrhu na uzavretie Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou
0927_1999
k sociálno-ekonomickej analýze a perspektívam rozvoja Žilinského kraja