Zoznam uznesení zo dňa 11. 11. 1999

0979_1999
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o daniach z príjmov
0980_1999
k návrhu zákona o daniach z príjmov
0981_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
0982_1999
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
0983_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov
0984_1999
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov
0985_1999
k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2000
0986_1999
k návrhu systemizácie policajtov v štátnej službe a limitov počtu zamestnancov v ústredných orgánoch Slovenskej republiky na rok 2000
0987_1999
k správe o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu v ČR v dňoch 7. a 8. 10. 1999
0988_1999
k návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky SR na rok 2000
0989_1999
k návrhu stanoviska vlády Slovenskej republiky k prioritným požiadavkám Snemu Konfederácie odborových zväzov SR
0990_1999
k návrhu na prevzatie štátnej záruky za úvery Slovenským elektrárňam a.s., ktoré budú použité v roku 1999
0991_1999
k návrhu zamerania Roka kvality v SR v roku 2000 a zavedenia Národnej ceny za kvalitu SR