Zoznam uznesení zo dňa 26. 11. 1999

1049_1999
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1023 z 25. 11. 1999 k návrhu na vožbu prezidenta a viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku SR a na vožbu viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku SR