Informačný servis
Uznesenia vlády Slovenskej republiky.


Hore

Zoznam uznesení zo dňa 2. 2. 2000

0064_2000
k návrhu na vymenovanie podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie
0065_2000
k návrhu zákona o knižniciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
0066_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Čarnogurskému, poverenému riadením Ministerstva spravodlivosti SR
0068_2000
k návrhu na zaradenie medzinárodného programu UNESCO Pamäť sveta do programov UNESCO v Slovenskej republike
0070_2000
k návrhu na voľbu sudcov bez časového obmedzenia
0071_2000
k návrhu na schválenie zmien Dohovoru o Medzinárodnej organizácii mobilných satelitných komunikácií a Prevádzkovej dohody Medzinárodnej organizácie mobilných satelitných komunikácií, na prístup k Protokolu o výsadách a imunitách Medzinárodnej organizácie mobilných satelitných komunikácií a na prístup k Medzinárodnej dohode o používaní lodných pozemských staníc Inmarsat v teritoriálnych moriach a prístavoch
0072_2000
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 648 zo 6. 10. 1998 k návrhu na podpísanie Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia zmeneného uznesením vlády SR č. 794 z 18. 11. 1998 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 648 zo 6. 10. 1998 k návrhu na podpísanie Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia
0073_2000
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2000
0074_2000
k návrhu na odvolanie a voľbu riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc
0075_2000
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 56 z 26. 1. 2000 k správe o spôsobe a časovom postupe vyplácania dlhopisov občanom SR v zmysle platného zákona