Informačný servis
Uznesenia vlády Slovenskej republiky.


Hore

Zoznam uznesení zo dňa 28. 2. 2000

0107_2000
k prioritám zahraničnej politiky SR na roky 2000 - 2003