Informačný servis
Uznesenia vlády Slovenskej republiky.


Hore

Zoznam uznesení zo dňa 17. 3. 2000

0145_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov
0146_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o predaji akcií spoločnosti NAFTA a.s. so sídlom Gbely
0147_2000
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách
0148_2000
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách
0149_2000
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o telekomunikáciách
0150_2000
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesenia Národnej rady SR č. 737/2000