Informačný servis
Uznesenia vlády Slovenskej republiky.


Hore

Zoznam uznesení zo dňa 11. 4. 2000

0230_2000
ku koncepcii decentralizácie a modernizácie verejnej správy