Informačný servis
Uznesenia vlády Slovenskej republiky.


Hore

Zoznam uznesení zo dňa 20. 4. 2000

0268_2000
k návrhu opatrení na zabezpečenie Memoranda o porozumení, ktoré umožní prijať investíciu Plastic Omnium, S.A., Francúzsko v Slovenskej republike
0270_2000
k návrhu na riešenie škôd spôsobených živelnými pohromami v roku 1999 a riešenie kalamitného výskytu hraboša poľného
0271_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 189/1993 Z.z. o Fonde detí a mládeže v znení zákona č. 378/1998 Z.z.
0272_2000
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov v súvislosti s organizovaním Majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov a kvalifikačného turnaja o postup na Olympijské hry v Sydney vo futbale
0273_2000
k správe o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality v SR v roku 1999