Informačný servis
Uznesenia vlády Slovenskej republiky.


Hore

Zoznam uznesení zo dňa 26. 4. 2000

0275_2000
k stanovisku vlády SR k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Ladislavovi Pittnerovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra SR (tlač 615)
0276_2000
k návrhu na súhlas vlády SR s dočasným vývozom častí interiéru národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Holíči pre účely výstavy v Rakúsku
0277_2000
k návrhu na voľbu Mgr. Igora Schweighofera do funkcie sudcu bez časového obmedzenia