Informačný servis
Uznesenia vlády Slovenskej republiky.


Hore

Zoznam uznesení zo dňa 27. 4. 2000

0279_2000
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 5. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite a návrh na uzavretie Cartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite
0280_2000
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2000