Zoznam uznesení zo dňa 3. 7. 2000

0505_2000
k návrhu na poverenie predsedu vlády SR výkonom niektorých právomocí prezidenta SR
0506_2000
k návrhu na vrátenie zákona zo 14. 6. 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke SR v znení zákona č. 336/1998 Z.z.
0507_2000
návrhu na vrátenie zákona zo 14. 6. 2000, ktorým sa dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov