Zoznam uznesení zo dňa 25. 8. 2000

0681_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov