Zoznam uznesení zo dňa 5. 9. 2000

0697_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Čarnogurskému, poverenému riadením Ministerstva spravodlivosti SR (tlač 737)
0698_2000
k návrhu Dohody medzi Slovenskou republikou, USX CORPORATION, konajúcou prostredníctvom svojej organizačnej jednotky U.S.STEEL GROUP, VSŽ akciová spoločnosť Košice, STEEL Košice s.r.o.