Zoznam uzneseni zo dna 22. 9. 2000

0754_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a ktorým sa zrušuje zákon č. 382/1997 Z.z. o pomocníkoch Policajného zboru