Zoznam uznesení zo dňa 4. 10. 2000

0789_2000
k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
0790_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Senec - časť Obvodné zdravotné stredisko Veľký Biel
0791_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce - časť Obvodné zdravotné stredisko detské, Masarykova ul. č. 1341, Michalovce
0792_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Krompachy - časť Obvodné zdravotné stredisko Krompachy, Hlavná 4
0793_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Zlaté Moravce - časť Obvodné zdravotné stredisko Jelenec
0794_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce - časť Obvodné zdravotné stredisko Masarykova ul., Michalovce
0795_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove, časť OZS - Prostějovská ul., Prešov
0796_2000
k návrhu na ratifikáciu Protokolu o zmene článku 50 (a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (Montreal, 26. 10. 1990)
0797_2000
k návrhu na ratifikáciu Protokolu o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (Montreal, 30. 9. 1977)
0798_2000
k návrhu na prijatie Protokolu o rovnako platnom štvorjazyčnom texte Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (Montreal, 30. 9. 1977)
0799_2000
k návrhu postupu a zloženia delegácie Slovenskej republiky na 6. konferencii Východ - Západ (Muensterský proces) v Moskve, 17. a 18. 10. 2000
0800_2000
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2000
0801_2000
k návrhu na zloženie delegácie Slovenskej republiky na konferencii ministrov zodpovedných za spoluprácu v boji proti drogám Groupe Pompidou Rady Európy v Portugalsku, 12. a 13. 10. 2000
0802_2000
k návrhu na prijatie japonskej princeznej Sayako v Slovenskej republike 4. až 8. 10. 2000
0803_2000
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie Rakúskej republiky vedenej spolkovým kancelárom Wolfgangom Schüsselom v Slovenskej republike 10. 10. 2000
0804_2000
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na Európskej konferencii proti rasizmu, rasovej diskriminácii, xenofóbii a obdobnej intolerancii "Všetci sú rôzni, všetci sú rovnakí: Od teórie k praxi" (Štrasburg, 11. - 13. 10. 2000)