Zoznam uznesení zo dňa 9. 10. 2000

0805_2000
k návrhu štátneho rozočtu na rok 2001