Zoznam uznesení zo dňa 11. 10. 2000

0807_2000
k návrhu zákona o daňových orgánoch
0808_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
0809_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
0810_2000
k návrhu zákona o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok
0811_2000
k Bezpečnostnej stratégii Slovenskej republiky
0812_2000
k Obrannému plánovaniu Slovenskej republiky
0813_2000
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
0814_2000
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 91/1996 Z.z. o štátnych zárukách v znení neskorších predpisov
0815_2000
k návrhu aktualizovaného Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky II
0816_2000
k návrhu na vysporiadanie pohľadávok a záväzku Slovenskej republiky voči Kambodžskému kráľovstvu
0817_2000
k návrhu na vysporiadanie pohľadávok a záväzku Slovenskej republiky voči Laoskej ľudovodemokratickej republike
0818_2000
k účasti delegácie vlády SR na Slovenskom hospodárskom dni na EXPO 2000 v Hannoveri 17. 10. 2000
0819_2000
k návrhu na dobrovoľný príspevok Slovenskej republiky pre Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov
0820_2000
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2000
0821_2000
k návrhu na zloženie delegácie predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu na stretnutie predsedov vlád krajín V-4 v Karlových Varoch 12. a 13. októbra 2000
0822_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
0823_2000
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
0824_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
0825_2000
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
0826_2000
k správe vlády SR o stave zdravotníctva, jeho súčasných problémoch a spôsobe ich riešenia
0827_2000
k zrušeniu niektorých reštriktívnych opatrení voči Juhoslovanskej zväzovej republike na základe spoločnej pozície Európskej únie č. 2000/599/CFSP z 9. 10. 2000