V Banskej Bystrici dnes spoločne rokovali zástupcovia rusínskej a ukrajinskej národnostnej menšiny

25.03.2015

Zástupcovia rusínskej a ukrajinskej národnostnej menšiny dnes v Banskej Bystrici diskutovali o otvorených otázkach a vzájomných vzťahoch oboch národnostných menšín. Ich zástupcovia sa stretli na pracovnom rokovaní za prítomnosti splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny Márie Jedličkovej a riaditeľky Kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Aleny Kotvanovej.
 
Výsledkom rokovania o spoločných témach týchto dvoch menšín bola formulácia spoločných záverov. Prítomní zástupcovia oboch národnostných menšín sa zhodli na potrebe:
 
−    prijať zákon o národnostných menšinách,
−    zastaviť asimiláciu príslušníkov národnostných menšín,
−    vyvíjať úsilie s cieľom zachovania cyrilometodských cirkevných tradícií,
−    venovať úsilie v prospech regionálneho rozvoja v oblastiach osídlených príslušníkmi oboch národnostných menšín,
−  vyvíjať spoločné úsilie o zachovanie požívania cyriliky v oblasti výchovy a vzdelávania,
−      pokračovať vo vzájomnej komunikácii o nastolených témach.
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny považuje dnešné stretnutie za prínosné najmä v  zintenzívnení dialógu medzi národnostnými menšinami, pretože práve takéto stretnutia napomáhajú vzájomnému porozumeniu  a spolupráci jednotlivých národnostných menšín.
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Úrad vlády SR
 
17311